FAQ

Ile waży pusty worek?

Jeden kilogram.

Jaką pojemność ma GruzBag?

Jeden metr sześcienny.

Jaki jest czas na napełnienie GruzBagu?

Nie ma ograniczenia czasu napełniania.

Czy płatność należy uiścić z góry?

Tak zarówno w marketach jak i przy dostawie za pośrednictwem kuriera, opłata za worek wraz z odbiorem uiszczana jest z góry gotówką. Takie rozwiązanie wyklucza porzucenie na ulicy worka napełnionego gruzem.

Jak wygląda regulamin usługi odbioru?

 1. Pojemność worka GruzBag z usługą odbioru to 1m3.
 2. Zakup worka GruzBag z usługą odbioru jest jednoznaczny z zakupem usługi odbioru.
 3. Worki GruzBag z usługą odbioru są przeznaczone na gruz budowlany i gruz ceramiczny, tj. pokruszony beton, ceramiczne płytki ścienne i podłogowe, cegłę, dachówkę, kamień oraz ceramiczne elementy sanitariów.
 4. W workach GruzBag z usługą odbioru zabrania się umieszczania: azbestu, papy, wełny mineralnej, styropianu, opon, substancji żrących, substancji niebezpiecznych, odpadów z tworzyw sztucznych (np. folii malarskiej, folii stretch, szkła akrylowego), odpadów drewnianych i drewnopochodnych (np. paneli podłogowych, klepki podłogowej, płyt MDF),  odpadów zielonych (ziemi, trawy, fragmentów drzew), kartonów i innych odpadów opakowaniowych.
 5. W przypadku umieszczenia w worku odpadów wymienionych w punkcie 4. wykonawca usługi zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 150 zł od każdego worka lub nieodebranie worka.

6. Worki GruzBag z usługą odbioru są odbierane w odległości:

30 km od centrum Warszawy

20 km od centrum Łodzi

20 km od centrum Lublina

30 km od centrum Katowic

20 km od centrum Wrocławia

20 km od centrum Krakowa

20 km od centrum Poznania

Podane odległości są mierzone najkrótszą trasą wskazaną przez nawigację satelitarną. W przypadku przekroczenia podanych odległości doliczana jest opłata kilometrowa w wysokości 4,50 zł za każdy dodatkowy kilometr w drodze po worek i 4,50 zł w drodze powrotnej z workiem.

 1. Czas użytkowania worka przez użytkownika jest nieograniczony i nie wpływa na cenę usługi.
 2. Gotowość do odbioru (oddania) worka po przygotowaniu do odbioru należy zgłosić telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@gruzbag.pl (centrala telefoniczna nie obsługuje wiadomości SMS i MMS).
 3. Worek GruzBag z usługą odbioru może zostać odebrany bez zgłoszenia klienta, jeśli dyspozycję odbioru złoży właściciel terenu, na którym znajduje się worek (lub osoba przez niego upoważniona) lub służby miejskie (ZDM, ZOM, Straż Miejska).
 4. Worek musi być załadowany do poziomu umożliwiającego spięcie w jednym miejscu wszystkich czterech górnych uchwytów worka.
 5. W przypadku przeładowania worka powyżej wymienionego w punkcie 10. poziomu wykonawca usługi zastrzega sobie prawo do nieodebrania worka.
 6. Odpady budowlane, śmieci i inne rzeczy pozostawione poza workiem GruzBag z usługą odbioru nie są obiektem objętym usługą odbioru i nie podlegają tej usłudze.
 7. Worek GruzBag z usługą odbioru musi być ustawiony w miejscu umożliwiającym ustawienie samochodu odbierającego z prawej strony worka (dźwig zamontowany na samochodzie wysuwa się w jego lewą stronę). Worek musi być ustawiony w odległości nie większej niż 2 metry od drogi przeznaczonej do poruszania się pojazdów silnikowych. Minimalna szerokość przejazdu do worka na całej długości wynosi 3 metry. Minimalna wysokość przejazdu do worka na całej długości wynosi 3 metry i 20 centymetrów.
 8. Worek GruzBag z usługą odbioru nie może zostać ustawiony: pod zadaszeniami, pod drzewami, pod liniami energetycznymi.
 9. W przypadku niespełnienia warunków ustawienia worka wymienionych w punktach 13. i 14., wykonawca usługi zastrzega sobie prawo do nieodebrania worka.
 10. Uzyskanie zgody na ustawienia worka w konkretnym miejscu leży po stronie użytkownika.
 11. Konsekwencje ustawienia worka GruzBag z usługą odbioru w miejscu niedozwolonym prawnie, lub w miejscu dozwolonym prawnie, ale nieuzgodnionym z właścicielem terenu ponosi użytkownik.
 12. W przypadku wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, można je uzyskać pod numerem telefonu 504-869-999 ( pn-pt 8.30-15.30 ), lub drogą elektroniczną pod adresem kontakt@gruzbag.pl.
 13. Akceptacja regulaminu następuje w momencie nabycia worka GruzBag z usługą odbioru.

Jaki jest czas dostawy GruzBagu?

Dostawa realizowana jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia zamówienia.

Gdzie mogę zakupić GruzBag?

GruzBag można zakupić zarówno w Marketach budowlanych OBI, BRICOMAN, LEROY MERLIN, PLATFORMA BUDOWLANA, jak i bezpośrednio w biurze. Możliwe jest również zamówienie telefoniczne, przez formularz na stronie WWW oraz za pośrednictwem sklepu internetowego.