Darmak Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Darmak Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


„Zakup proinnowacyjnych usług doradczych wspierających firmę Darmak Sp. z o.o. we wdrożeniu innowacyjnego modelu i 
systemu w ramach działania usług odbioru gruzu.”

 

Celem projektu jest stworzenie modelu zarządzania firmą i wdrożeniu nowoczesnego systemu informatycznego dla branży odbiorów, wywozu i utylizacji gruzu.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 749 140,00 PLN

 

 

www.mapadotacji.gov.pl